Bokstavsbyggarna

Bokstavsbyggarna består av en läsebok och en övningsbok som på olika sätt syftar till att skapa glädje och intresse runt våra bokstäver.
I läseboken får barnen lyssna på sagor, intressanta fakta om djur och träna på ljud och rim. I övningsboken är fokus på att aktivt öva och låta barnet leka med bokstäverna. I leken utvecklar barnet färdigheter inom finmotorik, uppmärksamhet, logik, sifferföljder och rumsuppfattning.
När barnet har provat en bokstavs alla övningar får hen fylla i en guldstjärna längst bak i boken. När alla bokstäver har guldstjärnor kan diplomet tas ut ur boken och ramas in. Barnet är då en diplomerad Bokstavsbyggare.